+420 222 727 498

office@aksedlonova.cz

PRÁVNÍ SLUŽBY

Předmětem činnosti advokátní kanceláře AK SEDLOŇOVÁ
je právo insolvenční, občanské, rodinné, obchodní a přestupkové.

ZAMĚŘENÍ

OBCHODNÍ PRÁVO

Na základě konzultace založíme s.r.o. dle vašich potřeb. Nově možnost založení bez toho, abyste museli disponovat základním kapitálem.

OBČANSKÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

Cílem je ukončení podnikatelských aktivit společnosti, vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě a zaměstnancům podle zákona a výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Copyright 2020 | AKSEDLONOVA.CZ | LANTINA-DESIGN
Všechna práva vyhrazena.