+420 606 870 383

office@aksedlonova.cz

LIKVIDACE

Cílem je ukončení podnikatelských aktivit společnosti, vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě a zaměstnancům podle zákona a výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Jak likvidace společnosti ve spolupráci s námi probíhá?

1.

Cílem je ukončení podnikatelských aktivit společnosti, vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě a zaměstnancům podle zákona a výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

2.

Jmenujeme likvidátora.

3.

V roli likvidátora převezmeme společnost a postupně zlikvidujeme její aktiva, zajistíme prodej majetku, vymáhání nebo prodej pohledávek. Také ukončíme různé závazkové vztahy, propustíme zaměstnance, uhradíme závazky dodavatelů, úvěry a zajistíme specifické zákonem předepsané účetní a daňové povinnosti společnosti.

4.

V roli likvidátora převezmeme společnost a postupně zlikvidujeme její aktiva, zajistíme prodej majetku, vymáhání nebo prodej pohledávek. Také ukončíme různé závazkové vztahy, propustíme zaměstnance, uhradíme závazky dodavatelů, úvěry a zajistíme specifické zákonem předepsané účetní a daňové povinnosti společnosti.

5.

Po schválení vám vyplatíme likvidační zůstatek a po několika dalších zákonem vyžadovaných úkonech podáme návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku k příslušnému soudu.

6.

Soud rozhodne o výmazu a celý proces je u konce. Společnost je oficiálně zlikvidována.

Všechny tyto kroky ve spolupráci s vámi zajistíme a dohlédneme na to, aby likvidace společnosti proběhla tak, jak vyžaduje zákon.

Copyright 2020 | AKSEDLONOVA.CZ | LANTINA-DESIGN
Všechna práva vyhrazena.