+420 222 727 498

office@aksedlonova.cz

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování právních služeb

1.

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat advokátní kancelář JUDr. Věra Sedloňová, Ph.D., IČO: 13127055, sídlo společnosti: Letní 69, Praha 10 – Nedvězí, nebo další subjekty ve skupině a dále trvale spolupracující koncipienti (aktuální seznam je na webových stránkách ČAK).

2.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

3.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

♣ Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)

♣ Údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování v konkrétní věci

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

♣ Údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedené Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků

K čemu budeme údaje využívat
♣ Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším právním zastupováním, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

VAŠE

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

JUDr. Věra Sedloňová, Ph.D.
advokát, insolvenční správce

Copyright 2020 | AKSEDLONOVA.CZ | LANTINA-DESIGN
Všechna práva vyhrazena.